"RecyClass" – naujas plastiko žiediškumo standartas Europos Sąjungoje

Visos pakuotės iki 2030 m. rinkoje turės būti perdirbamos. Mokesčiai priklausys nuo perdirbamumo klasės, kurios neužteks deklaruoti, o reikės audituoti.

Dizainas perdirbimui - ar jūsų pakuotė skirta perdirbti? Perdirbimui skirtas dizainas leidžia suprasti skirtingų pakuotės elementų - dangtelių, etikečių ar klijų, suderinamumą su nurodytais perdirbimo standartais.

RecyClass prezentacija 2023-03-09_ECOGRANT 1pdf 3png

Todėl perdirbimo projektavimo gairės padeda pramonei pagerinti bendrą pakuočių perdirbamumą.

Ecogrant, Živilė Ramoškienė - vieninteliai Pabaltyje akredituoti RecyClass auditoriai, kurie savo įžvalgomis dalinosi “Pakuočių forume*2023.

Anot Živilės Ramoškienės, Ecogrant, RecyClass akredituotos auditorės, pakuočių gamyba ir pakuočių sutvarkyma, Europos Sąjungos ekonomikoje užima reikšmingą vietą. Bendra apyvarta sudaro apie 370 milijardų eurų. Šiam sektoriui keliami reikalavimai reikalauja ypatingo skaidrumo ir atsekamumo, kuris būtų užtikrintas Eurojos Sąjungos akredituotų standartų.


Dizainas perdirbimui yra pirmas žingsnis siekiant žiedinės ekonomikos pakuočių sektoriuje, uždarant medžiagų srautus taip, kad pakuotės būtų efektyviai perdirbamos į aukštos kokybės žaliavas.

RecyClass atnaujino savo perdirbimo projektavimo gaires ir tinkamumo perdirbimui vertinimo protokolus, atsižvelgdama į naujausius pakuočių funkcijų ir perdirbimo technologijų pokyčius.

Pakuočių perdirbimas ir perdirbamumas yra pagrindiniai šiandieniniai pakuočių ir atliekų pramonės tikslai, taip pat aktuali tema prekių ženklams ir dizaineriams pasirinkti tinkamą pakuotę būsimiems produktams.

RecyClass prezentacija 2023-03-09_ECOGRANT 1pdf 2png

Siūloma ES teisės aktų dėl pakuočių ir pakuočių atliekų peržiūra padidins pakuočių perdirbimo ir medžiagų perdirbimo lygį – padidins aukštos kokybės (uždarojo ciklo) perdirbimą, sumažins pirminių gamtos išteklių poreikį ir sukurs gerai veikiančią rinką antrinėms žaliavoms.

 

RecyClass standartas remia:

- gaminamų plastikinių produktų perdirbamumo didinimą;

- užtikrina plastiko atliekų atsekamumą ir jų sutvarkymo procesų skaidrumą;

- skatina plastiko antrinių žaliavų panaudojimą naujų produktų kūrime ir gamyboje.

Tai vienas iš įrankių, padėsiančių įgyvendinti Europos Sąjungoje keliamus tikslus, t.y., kad iki 2030m. visos, į rinką išleidžiamos, pakuotės būtų perdirbamos, o jų gamybai naudojamas antrinių žaliavų kiekis didėtų.


Zivile Ramoskiene | CEO

MB „Ecogrant“ | Draugystes str. 19, LT-51230 Kaunas

M. +370 688 95950 | certification@ecogrant.eu

https://ecogrant.eu/ 

RecyClass prezentacija 2023-03-09_ECOGRANT 1pdf 1png

Nuorodos:

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7036575788963393536 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7025776520568668160 

https://www.linkedin.com/posts/rimas-damanskis-a623838_ppwr-packaging-recyclable-activity-7041462756348153857-wyOb?utm_source=share&utm_medium=member_desktop